Avanpremiera La marginea realitatii

La marginea realitӑţii este titlul cӑrţii ce va ȋmbogӑţi catalogul Editurii Cartea Daath ȋn luna octombrie.

Colin Andrews, autorul principal al acestei cӑrţi apӑrute ȋn 2013 ȋn SUA, este un cercetӑtor serios şi dedicat, poate cel mai bine cunoscut publicului pentru botezul formaţiunilor apӑrute in lanurile de cereale ȋn special ȋn Anglia, ţara sa natalӑ. Colin Andrews a pus numele de “crop circles” acestor desene geometrice apӑrute ȋn lanurile de cereale.

Cartea prezintӑ şi alte fenomene stranii, unele profund asociate cu faimoasele formaţiuni din lanuri. Aşa numitele fenomene paranormale, adicӑ in afara normei stabilite cindva, cumva, s-au ȋnmulţit considerabil ȋn ultimii 30-50 de ani. Fenomenele non-ordinare, neobişnuite de tipul apariţiilor unor lumini pe cer, a unor obiecte zburӑtoare denumite OZN-uri, sunete neobişnuite venite parcӑ de sub pӑmânt raportate de locuitorii unor zone ȋn care nu existӑ mine sau tuneluri de metrou, interconectarea şi interacţiunea la nivelul gândirii umane, proiectarea prin intenţie, apariţia din ce ȋn ce mai frecventӑ a unor forme geometrice luminoase ȋn fotografii – orbs, coerenţa transmisiilor armonice, fizica cuanticӑ, noile tehnologii, toate acestea privite ȋn urmӑ cu 200 de ani, sӑ spunem, ca aparţinând domeniului SF, sunt ȋn prezent, iatӑ, realitӑţi observate ȋn masӑ, cu o frecvenţӑ din ce ȋn ce mai mare, peste tot in lume.

„Dacă l-am compara pe Colin Andrews cu contemporanii Paul Revere sau Charles Fort, ar fi puţin spus. Colin este cel care a făcut cunoscut lumii pentru prima oară, când nu apăruseră încă imitaţiile în domeniu, fenomenul cercurilor în lanurile de cereale. Tot el este cel care nu numai că a dezvăluit, plin de curaj, imitaţiile din ultimii ani, dar a avut şi inspiraţia de a pătrunde în intimitatea fenomenului şi de a-i înţelege semnificaţia mai profundă. Din această cauză a fost ostracizat şi înfierat de numeroşi cercetători, tributari sistemului lor de convingeri personale. În cartea pe care a scris-o în colaborare cu nu mai puţin talentata sa soţie Synthia, Colin ne oferă încă un exemplu excepţional de punere în slujba adevărului, de profundă intuiţie, integritate şi talent. Când am început s-o citesc, nu am mai putut să las cartea din mână, atât de cucerit am fost de cursivitatea stilului său şi de maniera excepţională în care Colin ne face cunoscut ce se întâmplă, de fapt, în această lume. El parcă uneşte, efectiv, punctele unei imagini pentru a dezvălui tabloul uimitor a ceea ce deja există şi a ceea ce abia urmează, însoţindu-l de un vast material documentar care-i susţine opiniile. La marginea realităţii este o lectură absolut necesară pentru cei pregătiţi să întâmpine schimbarea de paradigmă şi care-şi doresc cu sinceritate ca umanitatea să evolueze pe un nivel superior.”
– Dr. Jean-Noel Aubrun, PhD, specialist în domeniul aerospaţial”

Un cercetӑtor autentic, Colin Andrews prezintӑ situaţii şi fenomene documentate, o parte dintre acestea surprizându-l şi ȋn calitate de martor, nu doar de cercetӑtor ştiinţific. Deschiderea porţilor minţii şi inimii este, ȋnsӑ, un mesaj ce nu mai poate fi ignorat ȋn secolul XXI. Schimbarea mentalitӑţii şi percepţiei umane, despre care se vorbea la timpul viitor ȋn secolul trecut, este un fapt la care participӑm cu toţii ȋn prezent, nu mai este o filosofie avantgardistӑ ori o umbrӑ misticӑ, nu mai este ceva ce va sӑ vinӑ, ci este déjà acum. Schimbarea unei paradigme presupune implicit schimbarea normei, a normalului acceptat colectiv şi general. Cu toate cӑ oamenilor le este teamӑ ȋn continuare sӑ-şi piardӑ confortul stagnӑrii in limitele cunoscutului, ȋn sistemele de referinţӑ ale dualitӑţii extremelor, cu toate cӑ le este teamӑ sӑ verifice adevӑrul realitӑţii, ca nu cumva s-o piardӑ, din toate direcţiile se vӑd venind cu o vitezӑ din ce ȋn ce mai mare imagini, informaţii ale unei realitӑţi colective foarte mult schimbate. Precum apa ce-şi va folosi puterea chiar şi pentru a sparge un baraj, noua paradigmӑ poate fi primitӑ cu porţile deschise, ori putem sӑ ȋi opunem o dureroasӑ rezistenţӑ… o perioadӑ!

Aceste fenomene “stranii” sunt poate chiar interfaţa dintre viitor şi prezent, dintre noua paradigmӑ şi ultimele ceasuri ale prea-bӑtrânei perspective a ultimelor douӑ secole. Conştientul uman a fost ȋntotdeauna expus libertӑţii de a alege. Poziţionarea paradigmaticӑ a observatorului-actor-regizor atât la nivel individual, cât şi colectiv, a desenat multe cadre ȋn filmul realitӑţii civilizaţiei pӑmântene. Ȋnsӑ nu putem ignora cӑ ansamblul desfӑşurӑrii manifestӑrilor intenţiei şi inteligenţei umane sunt doar o parte, un element din puterea organizatoare şi susţinӑtoare a tuturor celor ce existӑ. Fie cӑ denumim aceasta Inteligenţa Universului, Natura Existenţei, Conştiinţa sau Spiritul Universal, fie cӑ o denumim Dumnezeu ori nu ȋi dӑm nume recunoscându-i nelimitarea, nesfârşirea, nu are nicio importanţӑ pentru ea, ci numai pentru noi.

Impreunӑ cu soţia sa, Synthia Andrews, autoarea cӑrţii “Calea Energiei”, Colin a ȋncercat sӑ pӑtrundӑ ȋn descifrarea acestor fenomene din mai multe perspective. Cei doi autori ai cӑrţii La marginea realitӑţii pun la dispoziţia cititorului informaţii pe care le-au acumulat atât individual, cât şi ȋn comun. Poate de aceea nu putem vorbi despre un material dedicat strict fenomenelor stranii sau paranormale. Iatӑ cum se ȋncheie partea a doua a cӑrţii (capitolul 7):

  •   Evenimentele de înaltă stranietate ne oglindesc convingerile personale. Unde suntem limitaţi, vom întâlni limitarea; dacă suntem curioşi, vom găsi întrebări; iar dacă suntem nesinceri cu sinele nostru interior, fenomenele ne vor amăgi.
  •   Realitatea non-ordinară ni se adresează într-un limbaj şi prin imagini la care să ne putem raporta. Orice ne depăşeşte capacitatea de imaginare intră sub incidenţa orbirii intenţionate.
  • La nivelul la care au loc acest fenomene, intenţia constituie modalitatea noastră de acţiune. Energizarea gândurilor prin intermediul emoţiilor şi direcţionarea intenţionată a energiei ne dezvăluie abia o frântură din această realitate. La acest nivel ne-am putea da seama că putem comunica telepatic, vindeca trupul fizic, aduce schimbări în câmpurile electromagnetice şi chiar modifica timpul. Dacă alegem să ne dezvoltăm în aceste direcţii, vom deveni co-creatori conştienţi ai realităţii.
  • Pătrunderea în acest univers este posibilă prin conectarea autentică la adevăratul nostru sine şi acţionarea ţinând cont de vocea inimii. Când intrăm în legătură cu spiritul interior al imaginaţiei noastre creatoare, interacţionăm cu niveluri de conştiinţă care ne determină să ducem acţiunile la îndeplinire.
  •  Suntem încurajaţi să ne urmăm sentimentele, să avem încredere în propriile emoţii şi să ne depăşim limitele. Ceea ce ne împiedică este lipsa de încredere în ceilalţi, în noi înşine şi în necunoscut.

 

Sper ca pânӑ la jumӑtatea acestei luni sӑ pot aduce ȋn manifestarea sa fizicӑ ȋn limba românӑ şi aceastӑ carte, ȋn traducerea Adinei Ihora.

Pânӑ atunci, vӑ doresc o sӑptӑmânӑ clarӑ!

Daniela Marin, editor Editura Cartea Daath

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.