Despre Colin Andrews – Partea I

 Colin Andrews

   Colin Andrews este un binecunoscut cercetător în domeniile fenomenelor care ies din sfera obişnuitului, la graniţa dintre ordinar şi non-ordinar, fenomene precum: crop circles –    formaţiunile circulare apărute în lanurile de cereale pe care chiar el le-a denumit astfel; apariţii ale unor aparate zburӑtoare şi a interacţiunilor dintre acestea şi oameni – UFO-OZN; fenomene  de naturӑ meteorologicӑ şi climaticӑ; orice alte fenomene  deosebite ce au apӑrut oriunde in lume, cel puţin ȋn ultimii 30 de ani. De asemenea, autorul cerceteazӑ domeniul conştiinţei şi conştienţei umane, precum şi interacţiunea dintre mintea umanӑ şi realitate.

Din 1983 şi până în prezent, continuă să studieze cu rigoare ştiinţifică şi cu o minte deschisă toate fenomenele neobişnuite care apar cu o frecvenţă din ce în ce mai mare în realitatea omenirii.

008-687x517

2014-0716-England-ForestHill-Marlborough-Connector3-170x142

004-691x520

A scris şi a publicat mai multe cărţi, inclusiv Circular Evidence (1989), ȋmpreunӑ cu Pat Delgado, o carte ce a fost selectatӑ de Majestatea Sa Regina Elisabeta pe lista lecturilor sale.

De altfel, Colin Andrews a informat autoritӑţile engleze  cu privire la fenomenul cercurilor din lanurile de cereale atât ca angajat al Departamentului de inginerie electricӑ, meseria sa de bazӑ fiind aceea de inginer electrician, ori in calitate de ataşat de presӑ al guvernului Marii Britanii, supervizând aspectele legate de comunicare ȋn planificarea şi pregӑtirea populaţiei pentru situaţii de urgenţӑ, dar şi prin Circles Phenomenon Research, organizaţie ȋnfiinţatӑ de autor şi care deţine cea mai mare bazӑ de date despre fe-nomenul crop circles.

A susţinut numeroase prezentӑri in multe alte ţӑri ȋn afarӑ de Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, fiind invitat ȋn Japonia, Australia, Canada, Germania, Finlanda, Brazilia, Italia, Mexic, Olanda, Taiwan, chiar şi ȋn România, prin videoconferinţa organizatӑ de Fundaţia World Genesis, ȋn august 2010 : https://www.youtube.com/watch?v=svhhFsiyl-A

Premiile şi aprecierile ce i-au fost acordate reflectӑ nu doar profesionalismul cercetӑrilor sale, dar şi integritatea moralӑ şi reala dedicare ȋn cӑutarea adevӑrului pentru binele ȋntregii omeniri.

MaverickAward2002_BayAreaUF-215x149

 

LifetimeAchievment2009-209x265                            LifetimeAchievementAward201-260x361

Ȋntr-o lume ȋn care senzaţionalul este cӑutat doar pentru profitul unor companii, Colin Andrews a dovedit nu doar curaj şi demnitate, dar mai ales respectul faţӑ de sine ȋnsuşi şi faţӑ de semenii sӑi dezvӑluind falsul oriunde l-ar fi descoperit, având curajul de a reveni asupra propriilor teorii atunci când dovezile i-au parvenit. Aceasta se numeşte integritate. Iar premiul Toby Award i-a fost acordat pentru onestitatea şi perseverenţa sa ȋn dovedirea falsitӑţii unui film ce prezenta aparenta realizare a unui crop circle de cӑtre un OZN.

La

Din introducerea cӑrţii La marginea realitӑţii, cea mai recentӑ apariţie editorialӑ sub semnӑtura lui Colin Andrews şi a soţiei sale, dr. Synthia Andrews, aflӑm cum a ȋnceput totul:

“Ȋn 1983, aflându-mă în maşină, privirea mi-a alunecat spre lanul de grâu din stânga mea unde am observat cinci cercuri neobişnuite care mi-au schimbat viaţa pentru totdeauna. Sute de alţi şoferi ca şi mine aruncaseră în acea zi o privire în stânga lor şi nu văzuseră decât un lan de grâu. Acum, treizeci de ani mai târziu, sintagma cerc în lanuri a devenit o expresie familiară iar omul obişnuit din Anglia, fie el rezident sau turist, priveşte lanurile de cereale având aşteptarea de a descoperi un model creat acolo. Apariţia cercurilor în lanurile de cereale, indiferent care credeţi că este originea lor, îi încurajează pe oameni să caute anumite tipare în natură şi, astfel, să privească lumea cu alţi ochi. Fenomenul cercurilor în lanuri să fie, oare, o farsă, o conspiraţie guvernamentală în vederea condiţionării sociale sau o interacţiune cu o realitate necunoscută care întrece deja orice aşteptare? Ceea ce ştim cu certitudine este că acum oamenii privesc şi văd în mod diferit decât o făceau înainte ca cercurile din lanuri să devină o prezenţă destul de des întâlnită.

Synthia şi cu mine am ales să scriem această carte din perspectiva cercetărilor mele şi a experienţelor personale; Synthia este, însă, în mod direct implicată în toate acestea. Ideile, observaţiile, conceptele şi concluziile din La marginea realităţii constituie sinteza unitară a experienţelor noastre, ale amândurora. Parteneriatul nostru în sine este un eveniment orchestrat care a dus la lărgirea perspectivei noastre comune. Multe dintre concluziile la care eu am ajuns treptat, în timp, stăteau deja la baza activităţii pe care Synthia o desfăşoară de peste 30 de ani. Synthia este parte integrantă din toate aspectele abordate în această carte.

Izolarea constituie obstacolul cel mai mare în calea atingerii stării de bine. Persoanele care nu reuşesc să stabilească legături cu ceilalţi membri ai familiei, cu prieteni, animale, cu natura şi cu propriul sine, suferă de izolare. Nu sunt recunoscute drept ceea ce sunt cu adevărat iar aceasta nu reprezintă o pierdere numai pentru ele; este o pierdere pentru noi toţi. Fluxul de energie care alcătuieşte matricea vieţii cere să fim conectaţi cu toţii la acesta. În realitatea holografică poate reuşi oricare dintre noi sau putem eşua cu toţii. Când ne deschidem minţile şi inimile în căutarea de noi realităţi, avem nevoie să interacţionăm unii cu ceilalţi pentru a făuri legături bazate pe respect, încredere şi pe un viitor comun. Dacă nu ne place ce vedem în celălalt, trebuie să schimbăm ceea ce oglindim noi înşine în exterior. Să fim împăcaţi cu noi înşine. Schimbarea care este pe cale să se petreacă nu va lăsa pe nimeni pe dinafară.”

 Sfârşitul Pӑrţii I

 Veţi avea ocazia de a vӑ ȋntâlni cu Colin Andrews prin intermediul videoconferinţei organizate de Editura Cartea Daath ȋn cadrul Festivalului A Noua Dimensiune, ce se desfӑşoarӑ ȋntre 29 octombrie şi 2 noiembrie la Unirea Shopping Center.

afis online-edit

Videoconferinţa

Afis (1) modif

Paranormal-Paradigmă-Prezent

“La marginea realităţii” cu Colin Andrews

este programatӑ pentru sâmbӑtӑ, 1 noiembrie, ora 17.

Evenimentul are rezervate 15 minute pentru întrebările publicului. Intâlnirea cu autorul Colin Andrews va fi realizată prin videoconferinţă.

Cu această ocazie se lansează oficial cartea “La marginea realităţii”, publicată în 2013 în SUA şi scrisӑ de Colin Andrews împreună cu soţia sa, Dr. Synthia Andrews, autoarea cărţii “Calea Energiei” apărută de Editura Cartea Daath la începutul anului 2014.

Traducerea va fi asiguratӑ de Felicia Luca

 

One thought on “Despre Colin Andrews – Partea I

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.