Prezenţa – Volumul 1 – Rupert Spira

Cartea Daath Publishing

Prezenţa – Volumul 1 – Arta păcii şi a fericirii

Fragment din Prefaţa traducătorului:

Deşi este un substantiv, “Experienţa” conţine în sine verbul (inexistent deocamdată în dicţionarul limbii române) “a experientiza” – a conştientiza conştienţa care conştientizează şi trăieşte experienţa de a fi; a trăi cu adevărat, cu toată fiinţa, nu doar cu fiinţa biologică, vie, nu doar a trăi viaţa aşa cum o definim în mod obişnuit: “o sinteză a proceselor biologice, fizice, chimice, mecanice ce caracterizează un organism”. Dar ce este un organism? Cele două definiţii sunt legate intrinsec una de alta, nefiind capabile a oferi o clară înţelegere asupra vieţii. Definiţia unui organism este: “totalitatea organelor şi a părţilor indisolubil legate între ele ale unei fiinţe vii”. Dacă viul şi viaţa sunt definite ca procese specifice unui organism, iar organismul este definit ca o sumă de părţi legate între ele, organizate astfel într-o fiinţă vie, atunci putem deduce că în absenţa vieţii nu există organisme.

Dar atunci, ce este…

View original post 1,252 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.