Scrisoare despre poezie

2 comments

Sunt poezii care se transcriu pe sine, născute fiind din Inspiraţie, poezii care se scriu, pornind de la o scânteie de inspiraţie, o asociere de cuvinte ce naşte o scormonire după celelalte cuvinte care să exprime o stare. Sunt poezii care povestesc şi poezii care fotografiază, poezii care filmează şi poezii care pictează. Ele sunt creaţiile artistice ale celor cu har. Pot fi şi ale “meşteşugarilor”, deşi, se simte întotdeauna o răceală, un ton mult prea cizelat, o căutare forţată a cuvintelor până când acestea convin unui intelect pretenţios sau pretins evoluat.

Apoi, poezia depinde extrem de mult de starea cititorului. Rareori se întâmplă, şi acelea sunt diamante poetice, ca lectura unei poezii să zguduie într-atât starea cititorului, încât să fie absorbit în câmpul ei, să nu mai aibă loc de alte gânduri, să rămână într-o sublimă renunţare sau, dimpotrivă, o regăsire de sine. Să rămână acolo, în şi cu poezia, dincolo de timp şi de orice altă limitare conceptuală, nu este, însă, doar apanajul poeziei în sine. Cititorul trebuie să aibă deschiderea, bunăvoinţa, respectul şi devotamentul faţă de creaţia artistică, în general, şi, în particular, pentru poezie. Posibil ca această dependenţă de starea cititorului să fie cauza nenumăratelor războaie dintre poeţi, să fie nerecunoscuta cauză a criticilor pasionale. Cum orice creaţie este pur subiectivă, nu putem ignora faptul că fiecare scriitor de poezie şi-a dăruit ce a putut mai bine în clipa în care a transmis creaţia sa lumii.

Cartea Daath Blog

Vă scrie editorul sau editoarea sau Daniela Marin. În felul acesta lămurim de la bun început modul singular şi nu va trebui să vă întrebaţi de ce nu se vorbeşte/scrie la plural, că doar este o firmă. Se scrie la singular, dintr-o inimă sinceră la picioarele căreia mintea se bucură că poate sta în pace.

Definiţia din dex recunoaşte poezia ca pe o modalitate a literaturii, una care exprimă un mesaj artistic. Cum reuşeşte să exprime acest mesaj artistic? Folosind imagini expresive, într-un limbaj concentrat, dedicat trăirilor afective, dar şi ideilor, un limbaj care foloseşte sau nu foloseşte rima, se construieşte, însă, respectând ritmul, dinamica, armonia şi, consider eu şi, muzicalitatea.

Sunt poezii care se transcriu pe sine, născute fiind din Inspiraţie, poezii care se scriu, pornind de la o scânteie de inspiraţie, o asociere de cuvinte ce naşte o scormonire după celelalte cuvinte care să exprime o stare. Sunt…

View original post 1,154 more words

2 comments on “Scrisoare despre poezie”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.