2023 INSPIRAT

One comment

Un an al binelui şi al bunătăţii, al iubirii şi al înţelepciunii, al voinţei de a fi buni, al puterii de a renunţa la toate modelele negative şi întunecate, asta vă doresc, în primul rând! Sănătatea, prosperitatea, bucuria şi armonia urmează firesc.

2023 este un an al evoluţiei spirituale! Dacă modificările şi schimbările propuse cu claritate şi aproape agresiv la începutul celei de-a doua decade a celui de-al doilea deceniu, din cel de-al doilea mileniu au fost îmbrăţişate fără teamă, au fost acceptate cu mintea şi cu inima deopotrivă, dacă nu am rămas agăţaţi de concepte, de atitudini şi comportamente care ne împiedicau evoluţia spirituală, dacă am muncit cu responsabilitate şi încredere, dacă am fost atenţi la tot ce înseamnă fiinţarea noastră în acest context pământean, dacă am cerut ajutorul şi ne-am străduit să ieşim din paradigma binelui şi răului, atunci 2023 ne aduce naşterea fluturelui. Se transformă materia, se transformă regulile de organizare, se transformă totul. Ceea ce nu poate suporta transformarea va dispărea, se va dizolva, îşi va muta existenţa în alte planuri, cu alte frecvenţe. Această reaşezare a domeniilor/palierelor/planurilor/dimensiunilor experienţei este în plină desfăşurare. Unii sunt conştienţi de prezenţa vibraţiilor specifice fiecărui palier şi observă cu compasiune viaţa şi experienţele colegilor, vecinilor, ba chiar şi a rudelor. Unii au înţeles că totul este prezent, că toate frecvenţele se armonizează între ele după legile încă neuştiute ale câmpului sau ale spaţiului… Denumim ceea ce putem denumi, decupând din nesfârşita Viaţă fragmentele de care avem nevoie.

4+3=7! Masa, materia şi spiritul ating cea mai înaltă dimensiune accesibilă omului, cea de-a şaptea. Conştiinţa colectivă a omenirii va face un salt important, acel salt necesar schimbării sistemului. Masa va fi redefinită. Multe dintre realizările ştiinţei şi tehnologiei îi vor ului pe cei care au rămas tributari informaţiilor servite. Şi chiar dacă activitatea soarelui va continua în intensitate, în timp ce atmosfera, câmpul electromagnetic terestru îşi continuă deprecierea, astfel înregistrându-se şi alte efecte din categoria încălzirii globale, tot el, Soarele, în ipostază spirituală, ne oferă tot sprijinul necesar transformării, înţelepţirii corpului şi iluminării spiritului.

Fiecare unitate de conştiinţă are parcursul său. Conştiinţa colectivă din care face parte, îşi are şi aceasta parcursul său. Câtă vreme există mişcare, vibraţie, nimic nu se opreşte. Panta rhei.

Când sună un clopot, aerul vibrează, frunzele vibrează, fiecare celulă recepţionează undele emise de marele clopot care a bătut deja. Tendinţa naturală de a intra în rezonanţă ne aranjează în forme, în tipare ale unei geometrii ce încă trebuie descoperită. Fiecare după felul său. Apoi se aşterne pacea.

Împăcarea sinelui cu Sinele, recunoaşterea Adevărului, acţionarea celui mai înalt potenţial… etape, trepte pe care le putem urca.

Să ne lăsăm inspiraţi de binele suprem, de frumuseţe, de blânda şi delicata iubire absolută! Ea ne va oferi adevărata busolă.

Să ne lăsăm INSPIRAŢI!

La Mulţi Ani!

Cu iubire şi recunoştinţă,

Daniela

1 comments on “2023 INSPIRAT”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.