6 ianuarie 2021 #poem

One comment

Linele ape blând străluceau

în albastrul pictat de-un alb înaripat.

emigrantul lacului,

pe poduri de ceruri venit

din sudul oceanelor

din murmurul mărilor

spre râuri izvoare drum căutând,

un alb coborât prin soarele neştiind obiceiuri şi geruri

timp măsurând,

pescăruşul 

habar nu avea ce porumbel devenea peste lacurile lumii.

Diamantul cununii pe apele line blând strălucea.

1 comments on “6 ianuarie 2021 #poem”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.