Together in LOVE-LIFE – Împreună în IUBIRE-VIAŢĂ

No comments

Together in Love! April 2nd, 2022, 12 am Bucharest time and 9 am UTC. (10 am GMT) 

Together in-for LOVE-LIFE, the very essence of being here, now. All of us. Beyond words, to all of the worlds, we gather together as ONE. One Source. One Being.

Do you feel a spark of light and joy inside yourself while reading this? Do you wish to be Together in Love? You are welcome! Just let us know so that we can send you the link for connection. (on zoom – 100 participants only)  Use the contact form available here and let us know the name you are going to use for Zoom:

2 Aprilie, ora 12 la prânz pentru România şi ora 9 dimineaţa UTC. Împreună în Iubire!

Împreună în-pentru IUBIRE-VIAŢĂ, însăşi esenţa fiinţării noastre aici, acum. Cu toţii. Dincolo de cuvinte, pentru toate lumile, ne adunăm împreună ca UNA/UNUL. O Sursă. O Fiinţă.

Simţi o scânteie de lumină şi bucurie citind aceste rânduri? Doreşti să fii Împreună în Iubire? Eşti binevenit/ă! Anunţă-ne intenţia ta pentru a-ţi putea trimite linkul pentru conexiunea în zoom (100 participanţi maximum). Foloseşte formularul de contact de mai sus şi spune-ne şi numele pe care îl vei folosi în platforma Zoom.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.