Tag: tehnologia

Pieritoarele imagini #poem

Într-un aproape colţ în care Edison nu se-ntindea nici raza nu avea tangenţă cu nemulţumirea mea într-un aproape întuneric smintit de-atâţia pixeli ţipători zvârliţi de monitorul mare şi-ntronat ca împărat în faţa mea, orbită poate chiar de prea multa lucrare atins-am alt ecran, unul mai mic şi vorbitor, de-atâtea ori mângâietor de alte multe ori

Continue reading