Un parc bilingv

Se umblă prin parcuri încinse în cercuri cuprinse de vânturile unui deşert, ispite sau lupte în crezuri mărunte se-nvârt pe pământul inert, se poartă brăzdate pe lemne uscate inscripţiile unui poet. And in the end, this life is quite a trap, a trap of waves a brilliant maze of feelings and of thoughts a string […]

Read More